7:00 + Tobiasza Petrykowskiego (pog.)
7:00 + Józefa Krajewskiego
17:00 + Józefę Szczutowską (17 greg.)
18:00 + Janinę Lewandowską (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (17 greg.)