7:00 + Ewę Haryńską (pog.)
7:00 + Krystynę Szponar (8 greg.)
17:00 + Jana Keklak (18 greg.)
18:00 + Henryka Podleckiego (pog.)
18:00 + Jerzego Jakubca (pog.)