7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /popog./
7.00 Za śp. Halinę Kozanecką /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
18.00 Za śp. Salomeę Januszewską w 1 r. śm.