7.00 Za śp. Irenę Kicińską /4 greg./
7.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
7.00 Za śp. Edwina Witkowskiego /popog./
7.00 Za śp. Joannę Welenc-Antczak w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Adama Osmałek w 4 r. śm.