7:00 + Andrzeja Ambroziewicza (pog.)
7:00 + Krystynę Rączkowską (pog.)
17:00 + siostrę Olę, rodziców Elżbietę i Władysława Woźniaków
17:00 + Stanisławę Keklak (14 greg.)
18:00 + Zbigniewa Przybylskiego (4 r. śm.), rodziców Przybylskich i Paszkowskich
18:00 + Tadeusza Zdebko (17 greg.)