7:00 + Grzegorza Kowalczyka
7:00 + Stanisławę Keklak (17 greg.)
17:00 + Jerzego Muras (29 r. śm.)
17:00 + Tadeusza Zdebko (20 greg.)
18:00 + Jadwigę Kamińską (13 r. śm.)
18:00 + Piotra Kęsego, Janię i Czesława Królikowskich, Walerię i Józefa Kęsych