7:00 + Marię Stefańską (pog.)
17:00 + Janinę Graczyk (pog.)
17:00 + Hannę Bodal (5 r. śm.)
18:00 + Barbarę i Henryka Golacik (12 greg.)
18:00 + Tadeusza Wysokińskiego (7 r. śm.) i r-ców Wysokińskich