7:00 + Antoniego Wiśniewskiego (pog.)
7:00 + Stanisława Pietrzaka (pog.)
17:00 + Sylwestra Pingielskiego (pog.)
18:00 + r-ców Justynę (8 r. śm.) i Czesława Nowakowskich
18:00 + Barbarę i Henryka Golacik (11 greg.)