7:00 + Marka Gawdzisa (pog.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Romana Osmańskiego (18 r. śm.)
17:00 + Leszka Kołodzieja (13 r. śm.)
18:00 + Jadwigę, Joannę, Czesława i Piotra Ostrowskich
18:00 + Ryszarda Dobrskiego (pog.)
18:00 + Barbarę i Edwarda Dymków, zm. z r-ny Dymków i Michalaków