7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (24 greg.)
7:00 + Annę Sosnowską (pog.)
7:00 + Bogdana Dymowskiego (pog.)
17:00 + Janusza Pekróla (pog.)
18:00 + Janinę Keklak (2 r. śm.)
18:00 + Jana Boguckiego (26 r. śm.), Bronisławę (13 r. śm.) i Zenona (12 r. śm.) Kijuć