7:00 + Janinę Ostaszewską (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (22 greg.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (13 greg.)
18:00 + Adama Osmałka (7 r. śm.)
18:00 + Danutę Przemyłską (pog.)