7:00 + Longina Zimakowskiego (27 greg.)
7:00 + Annę Sosnowską (pog.)
7:00 + Arkadiusza Kołodziejskiego (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (18 greg.)
18:00 + Eugenię Chrapkowską-Wielgus (pog.)