7:00 + Adama Zielińskiego (pog.)
7:00 + Roberta Wysokińskiego (pog.)
17:00 + Rafała Tomczaka (pog.)
18:00 + Janinę Żurowską (pog.)