7.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./
17.00 Za śp. Wandę i Zenona oraz Jana i Agnieszkę Kaczorowskich
18.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./