7:00 + Henryka Gajewskiego (pog.)
7:00 + Jerzego Słowikowskiego (pog.)
17:00 + Małgorzatę Orłowską (pog.)
18:00 + Marię Żochowską (29 greg.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (pog.)