7:00 + Tadeusza Pawlaka
7:00 + Marię Żochowską (30 greg.)
17:00 + Zofię Patora (pog.)
18:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)
18:00 + Bolesława Bornińskiego (pog.)