7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
17.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka
18.00 Za śp. Ewę Marię Janecką /popog./
18.00 Za śp. Teklę Sikorską /popog./