7:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
7:00 + Radosława Iwańskiego (pog.)
17:00 + Danutę Furmańską (pog.)
18:00 + Marię Kędzierską
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)