7:00 + Marię Kędzierską (pog.)
7:00 + r-ców Aleksandra i Krystynę Gralewskich
17:00 + Barbarę, Jana i Marię Walkiewiczów
18:00 + Jana Lemańskiego
18:00 + Elżbietę Jałocha (pog.)