7:00 + Radosława Kubińskiego (pog.)
7:00 + Piotra Truszkowskiego (pog.)
17:00 + Andrzeja Jasińskiego (17 r. śm.)
18:00 + Janinę i Stefana Kujawów, siostrę Reginę Joniak, zm. z rodziny
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (30 greg.)