7.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Mariannę i Józefa Szwech
18.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./