7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
17.00 Za śp. Stanisława Pałka, Jerzego Pałka oraz Rodziców Ninę i Sergiusza Usolenko
18.00 Za śp. Michała Niedzielaka w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Michała Gogół w 7 r. śm.