8.00 Za śp. Józefa Żółtowskiego w 8 r. śm.
9.30 Za śp. Rodziców Józefę i Franciszka Piwańskich
11.00 Za śp. Edmunda Żuralskiego w 1 r. śm.
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Rodziców Sabinę i Kazimierza Dragańskich i Andrzeja Dragańskiego
18.00 Za śp. Rodziców Ludwikę i Witolda Malanowskich oraz Klarę i Stanisława Strupczewskich
20.00 Za śp. Teresę Lewandowską /pog./