8.00 Za śp. Ryszarda Wadowskiego w 6 r. śm., dziadków Genowefę i Władysława Gajewskich i Tomasza Domańskiego
9.30 Za śp. Romana Synowicza – imieninowa
11.00 Za śp. Romana Godlewskiego, Barbarę Godlewską i Halinę Turowską
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 30/
18.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /popog./
20.00 Za śp. Andrzeja Rybkiewicza /popog./