7.00 Za śp. Ericha Klausa Kutza /pog./
17.00 Ślub: Kamil Markowski i Justyna Makowska
18.00 Za śp. Henryka Basiewicza w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Salomeę Januszewską /pog./