7.00 Za śp. Teresę Sadłowską /popog./
18.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /popog./