7.00 Za śp. Irenę Kicińską /21 greg./
7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
18.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka/popog./