7.00 Za śp. Eugeniusza Bartnika /pog./
17.00 Za śp. Józefa Kotarskiego w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 28
18.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./