7.00 Za śp. Teresę Filińską /popog./
17.00 Za śp. Halinę, Józefa i Jacka Błaszkiewicz oraz Lucynę i Zbigniewa Bożek i dziadków Betkowskich
18.00 Za śp. Andrzeja Marczaka w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Teresę Sadłowską /popog./