7.00 Za śp. Irenę Kicińską /17 greg./
7.00 Za śp. Iwonę Hejza w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./