7.00 Za śp. Jana Łazarskiego /pog./
17.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./
18.00 1) Za śp. Henryka Kacner w 5 r. śm.
2) Za śp. Tadeusza Wierzbińskiego