7.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
7.00 Za śp. Edwina Witkowskiego /popog./
7.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /popog./
7.00 Za śp. Apolinarego Pawlaka /popog./
18.00 Za śp. Halinę Karpińską w 5 r. śm.