7.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./
8.00 Za śp. Roberta Lemanowicza w 9 r. śm., Ryszarda Lemanowicza i Mariannę Lemanowicz
9.30 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 26/
16.00 Za śp. Andrzeja Rybkiewicza /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
20.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./