7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 21/
7.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
7.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
7.00 Za śp. Celinę Żmijewską /popog./
18.00 Za śp. Zdzisławę Chojnacką z okazji Dnia Babci