7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Jadwigę i Jana Żebrowskich
18.00 Za śp. Henryka Gajewskiego w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Teresę Filińską /popog./