7.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
7.00 Za śp. Jana Szczepańskiego /pog./
7.00 Za śp. Sławomira Wesołowskiego /pog./
7.00 Za śp. Henryka Tkaczyk /pog./
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./