7:00 + Janusza Kujawę (pog.)
17:00 + Helenę Rochowicz (17 greg.)
18:00 + Witolda Stępkę (pog.)
18:00 + Pawła Kępczyńskiego (pog.)