7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /pog./
18.00 Za śp. Stanisławę Fuz w 3 r. śm., Jana i Walentynę Fuz