7.00 Za śp. Walentego Szczetkarza w 1 r. śm. i zmarłych z rodziny
7.00 Za śp. Ignacego /49 r. śm./, Halinę i Jacka Ciarskich
17.00 Za śp. Stanisławę Barkiewicz i Edwarda Borkowskiego
18.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./
18.00 Za zmarłych członków Legionu Maryi