7.00 Za śp. Barbarę Gajewską /popog./
17.00 Za śp. Izabelę Rutecką w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 3/
18.00 Za śp. męża Waldemara Niecikowskiego