7.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /pog./
18.00 Za śp. Krystynę Sadowską w 3 r. śm.