7.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /pog./
18.00 Za śp. Kazimierza Strzelczaka w 5 r. śm.