7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 4/
7.00 Za śp. Magdalenę Kątniewską /1 popog./
7.00 O łaski potrzebne do zbawienia dla konających
18.00 Za śp. Tadeusza Kulesza w 35 r. śm.