7:00 + Andrzeja Pniewskiego (25 greg.)
7:00 + Jarosława Rzeszotarskiego (pog.)
7:00 + Wandę Stołowską (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (23 greg.)
18:00 + rodziców Władysława (5 r. śm.) i Teresę Kwiatkowskich