7:00 + Andrzeja Pniewskiego (26 greg.)
7:00 + Teresę Ziembińską (pog.)
7:00 + Janinę Lewandowską (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (24 greg.)
18:00 + Danutę Krajewską (13 r. śm.)