7.00 Za śp. Edmunda Michalskiego w 2 r. śm. i Rodziców Michalinę i Antoniego Zambrzyckich
7.00 Za śp. Józefa Dąbrowskiego /pog./
18.00 Za śp. Jerzego Seweryniaka w 2 r. śm. i Honoratę Seweryniak