7:00 + Wacława Szczutowskiego (8 greg.)
7:00 + Zygfryda Dobrzyńskiego
17:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (8 greg.)
18:00 + Władysława Oniszko (pog.)
18:00 + Józefa Adamiaka (25 r. śm.)