7:00 + Lecha Kikolskiego (8 greg.)
18:00 + Krzysztofa Wiklowskiego