8:00 + Annę Piskorz
9:30 + Wiesława Pikulskiego w 6 r.śm.
11:00 + Edmunda i Eleonorę Grzelak
12:30 w intencji parafian
18:00 + Helenę i Zygmunta Mierzejewskich, Mariannę i Władysława Kujawów
20:00 + Lecha Kikolskiego (7 greg.)