7:00 + Mieczysława i Henrykę Tumalskich
17:00 ŚLUB
18:00 + Lecha Kikolskiego (5 greg.)